Medezeggenschap en vrijwilligersparticipatie

inspiratiecafe3
groepsfoto_introductiebijeenkomst
Villa Pardoes

Als organisatie kunt u uw vrijwilligersbeleid verbeteren en de betrokkenheid van vrijwilligers versterken, door de dialoog met de vrijwilligers goed te organiseren. U kunt hun betrokkenheid nog beter benutten, door hen te laten meepraten en meedenken. Er zijn vele vormen van meepraten en meedenken mogelijk. Welke vorm(en) een organisatie kiest, hangt af van een aantal factoren.

Als vrijwilliger kunt u meer betekenen voor de organisatie waarvoor u zich inzet. En ook voor de vrijwilligers van de organisatie. Dat kan door deel te nemen aan de vorm(en) van medezeggenschap of participatie in besluitvormingsprocessen binnen de organisatie. Uw inbreng kan bijdragen aan de kwaliteit van het werk van de organisatie, en aan een goede positie van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk binnen de organisatie.

Aan bijeenkomsten van het NOV-netwerk Medezeggenschap van vrijwilligers hebben vrijwilligers en vertegenwoordigers van veertig verschillende organisaties deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we een aantal vormen van meepraten en meedenken besproken. Aan de hand van concrete voorbeelden hebben we deze vormen voor u op een rijtje gezet.

Op 18 april 2016 vond in Eindhoven het symposium Samen Bepalen plaats.   

De mate van meedoen versus de intensiteit voor organisaties en vrijwilligers
Formeel — Het meepraten en meedenken door vrijwilligers is ingebed in de formele besluitvormingsstructuur. Dat heeft als voordeel dat er duidelijkheid bestaat over inspraak van vrijwilligers.
Minder formeel — Vrijwilligers nemen deel aan bestaande formele overleggen binnen de organisatie. Zij doen dat op persoonlijke titel vanuit hun eigen kennis en ervaring.
Informeel — Informele vormen van participatie maken geen deel uit van de formele besluitvorming. Het verschilt per vorm en organisatie hoe de uitkomsten ervan worden meegenomen.