Formeel

Een aantal organisaties kiest ervoor om het meepraten en meedenken door vrijwilligers in te bedden in de formele, vaste besluitvormingsstructuur van de organisatie. Dat heeft als voordeel dat er duidelijkheid bestaat over inspraak van vrijwilligers. Het bestaan van een apart medezeggenschaps-orgaan voor vrijwilligers, of deelname van vrijwilligers aan een bestaand medezeggenschapsorgaan, ligt vast in een instellingsbesluit. Het overleg tussen de directie en het medezeggenschapsorgaan is beschreven in de wet (WOR) of in een samenwerkingsovereenkomst.

We hebben het hier over vormen van ‘formeel-indirecte’ medezeggenschap. ‘Indirect’ wil zeggen dat de vrijwilligers inspraak hebben via gekozen vertegenwoordigers. 

Organisaties die kiezen voor een formele vorm, doen dat vaak ook om het voor de toekomst goed te regelen. Zij zijn van mening dat de inspraak van vrijwilligers op deze manier het meest gewaarborgd is. Als het vastgelegd is, hangt het niet van personen af of en hoe vrijwilligers betrokken worden in de besluitvorming binnen de organisatie.

Een formele vrijwilligersraad is de enige controleerbare manier om medezeggenschap uit te oefenen. Gebruik dat!

Harry de Vries, voorzitter vrijwilligersraad Pulse

De voorbeelden die we beschrijven zijn de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, de Ledenraad van een vereniging, en de Vrijwilligersraad.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.