Informeel

Informele vormen van participatie maken geen deel uit van de formele overlegstructuur van een organisatie. Onder informele vormen vallen allerlei manieren om belanghebbenden te raadplegen, van bijeenkomsten tot enquêtes.

Informele manieren van meepraten en meedenken geven vrijwilligers geen directe invloed op de besluitvorming binnen de organisatie. Maar de uitkomsten kunnen wel degelijk meegenomen worden in de formele besluitvorming. Het ligt bij informele vormen alleen niet vast hoe de inbreng van vrijwilligers wordt meegenomen. Dat zal de organisatie steeds moeten bedenken en duidelijk moeten maken.

Toegankelijk  Informele vormen van participatie zijn het meest toegankelijk voor vrijwilligers. De bijeenkomsten hebben vaak een ongedwongen sfeer en vragen geen speciale kennis of voorbereiding. Dat maakt informele vormen voor de vrijwilligers het minst intensief.

Voor de organisatie betekenen informele bijeenkomsten vaak juist meer inspanning. De organisatie van deze bijeenkomsten is vaak intensiever dan die van vaste overleggen.

 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.