De organisatie on tour

Een andere manier om inbreng van vrijwilligers op te halen in informele bijeenkomsten, hebben we de organisatie ‘on tour’ genoemd. De organisatie gaat naar de vrijwilligers toe. Tijdens regionale bijeenkomsten wordt kennis gedeeld met vrijwilligers en worden kennis, ervaringen en ideeën van vrijwilligers opgehaald.

Organisaties die kiezen voor deze vorm, doen dat vaak in periodes dat zij nieuwe strategische keuzes moeten maken. Ook is dit een nuttige vorm voor organisaties die andere capaciteiten van vrijwilligers willen aanboren.

Aandachtspunten voor de organisatie

‘On tour’ gaan vergt een investering van de organisatie. Toch zijn de organisaties die een tour gedaan hebben ervan overtuigd dat elke organisatie ‘on tour’ kan gaan, ongeacht de grootte van de organisatie. Lokale organisaties kunnen op hun eigen schaal de vrijwilligers opzoeken met informele bijeenkomsten, en zo vragen en ideeën ophalen. Als resultaat kan de organisatie veel input verwachten van de vrijwilligers. 

Combineer voor vrijwilligers interessante activiteiten met een gesprek over de organisatie. Zo komt er een gevarieerd en aantrekkelijk evenement te staan met uitwisseling tussen vrijwilligers onderling en vrijwilligers en de organisatie.

Benut als organisatie de energie die een tour langs de vrijwilligers genereert. Bijeenkomsten waarin vrijwilligers naar hun ideeën wordt gevraagd, met uitwisseling tussen vrijwilligers onderling en vrijwilligers en de organisatie genereren veel energie. Daar moet de organisatie wat mee doen. Dat is belangrijk voor de motivatie van vrijwilligers en staf. 

Laat de vrijwilligers weten waar hun inbreng toe leidt. Communiceer goed en tijdig, naar alle vrijwilligers van de organisatie.

Het inzetten van nieuwe vormen van inspraak kan spanning opleveren tussen formele medezeggenschap en informele participatie. Als er veel directe inbreng van vrijwilligers is bij de voorbereiding van nieuw beleid, kan het zijn dat het advies van de formele medezeggenschap alleen nog maar als een formaliteit ervaren wordt. Dat pleit niet automatisch voor opheffing van het formele medezeggenschapsorgaan. Misschien moet bekeken worden of het formele medezeggenschapsorgaan een andere rol kan krijgen. Bijvoorbeeld, meedenken over de manieren waarop vrijwilligers betrokken worden bij de besluitvorming en toetsen of dat goed gebeurt (Goodijk en Sorge 2005).

Informatie voor vrijwilligers

Waneer de organisatie bijeenkomsten houdt om vragen, ideeën en meningen van vrijwilligers op te halen, gaat het om informele bijeenkomsten. Voor vrijwilligers zijn deze bijeenkomsten laagdrempelig. Vertegenwoordigers van de organisatie komen naar u toe om uitleg te geven over actuele ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft, en over de toekomstplannen van de organisatie. De organisatie wil weten hoe u daarover denkt, vanuit uw eigen kennis en ervaring.

Wat er van u wordt verwacht

Voor de organisatie is het prettig als vrijwilligers actief deelnemen aan de bijeenkomsten. Dat wil zeggen, als u ook uw stem laat horen. Een organisatie die dit soort bijeenkomsten organiseert, wil graag zoveel mogelijk goede input. Maar ook als u alleen komt luisteren is uw aanwezigheid zinvol. U leert de organisatie beter kennen en doet nieuwe ideeën op, die u kunnen inspireren in uw werk voor de organisatie.

Wat u er zelf aan kunt hebben

  • Energie en inspiratie door het gezamenlijk bespreken van de doelen van de organisatie en de manieren waarop de organisatie die samen met u en alle vrijwilligers kan bereiken.
  • Meer kennis van de organisatie en haar werk, en inzicht in de beleidsontwikkeling.
  • Een zekere mate van invloed op het beleid van de organisatie.
  • De mogelijkheid om ook andere deskundigheden in te zetten voor de organisatie.
  • Uitwisseling met collega-vrijwilligers.
  • Uitbreiding van uw netwerk.

Praktijkvoorbeelden

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.