Studiedagen, themadagen en conferenties

Deelname van vrijwilligers aan studiedagen, themadagen en conferenties is een laagdrempelige vorm van participatie. Betaalde medewerkers en vrijwilligers wisselen tijdens workshops kennis en ervaringen uit. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaars positie en manier van werken. Het gezamenlijk deelnemen door beroepskrachten en vrijwilligers heeft zo vaak direct effect op de samenwerking binnen de organisatie. Bovendien kan de organisatie wat er naar voren komt tijdens de workshops gebruiken in de ontwikkeling van beleid. Een voorbeeld is de Lumens Groep, die gezamenlijke studiedagen organiseert onder de noemer Lumensdagen.

We hebben allemaal onze eigen beelden en daar moet je het met elkaar over hebben. Het is hartstikke belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.

Marjo Dankers, people manager Lumens Groep

Aandachtspunten voor de organisatie

Bied workshops aan die variëren in thematiek en werkvormen. Dan spreekt u zoveel mogelijk vrijwilligers aan, in al hun verschillen. 

Zorg dat uitkomsten kort en bondig genoteerd worden, zodat ze meegenomen kunnen worden in de beleidsontwikkeling. 

Zorg voor een terugkoppeling naar alle vrijwilligers, niet alleen naar de deelnemers. Dat kan door kleine workshopverslagjes, een fotoverslag, quotes.

Informatie voor vrijwilligers

Studiedagen en conferenties bieden de mogelijkheid om over inhoudelijke thema’s te leren en uit te wisselen in een ongedwongen sfeer. U hoeft niets voor te bereiden. U neemt deel aan de workshops met uw eigen kennis, waarnemingen en ervaring. Als er meerdere workshops worden aangeboden, kunt u meestal uw eigen interesse volgen.

Wat u er zelf aan kunt hebben

  • Meer kennis van de organisatie, het werk en de context waarin de organisatie haar werk doet.
  • Directe invloed op de samenwerkingsrelaties.
  • U raakt meer ‘thuis’ in de organisatie.
  • Persoonlijke ontwikkeling.
  • Uitbreiding van uw netwerk.

Praktijkvoorbeelden

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.