Minder formeel

In Nederlandse organisaties zien we een groeiende belangstelling voor directe participatie (Goodijk en Sorge 2005). In deze trend passen de formeel-directe vormen van vrijwilligersparticipatie. Die zijn minder formeel dan bijvoorbeeld een ondernemingsraad of een vrijwilligersraad. Maar ook bij de minder formele vormen gaat het om deelname van vrijwilligers aan overleggen die een plek hebben in de besluitvormingsstructuur van de organisatie. Sommige overleggen hebben daarin een vaste plek, zoals teamoverleg. Andere overleggen worden voor een bepaalde tijd ingesteld, zoals tijdelijke werkgroepen of projectgroepen.

De term ‘direct’ wil zeggen dat de inspraak niet via gekozen vertegenwoordigers van een groep gaat. Vrijwilligers die deelnemen aan bijvoorbeeld een teamoverleg of een werkgroep, doen dat op persoonlijke titel vanuit hun eigen kennis en ervaring als vrijwilliger. 

Voordelen en voorwaarden  Het voordeel van directe participatie is dat de kennis en ervaring die aanwezig zijn in de organisatie beter benut worden in de besluitvorming. Dat heeft een gunstig effect op de uitvoering van besluiten. De uitvoering gaat gemakkelijker en kost minder tijd. Daarnaast kan deelname van vrijwilligers aan diverse overleggen de samenwerking versterken tussen betaalde krachten en vrijwilligers. 

De overleggen waar we het hier over hebben, worden niet geregeld door wetten, statuten of convenanten. Soms staan er wel een paar afspraken op papier maar lang niet altijd. De rol en de stem die vrijwilligers hebben in het overleg, zijn niet automatisch duidelijk. Daarom vragen deze vormen van participatie meer afstemming en afspraken.

Bijdragen van bezoekers

Inloopspreekuur Gemeentehuis statushouders

14 juni 2016 ▪ H. Kolling ▪ TOM voor elkaar Alphen aan den Rijn

Ik werk veel voor mensen uit Eritrea, Syrie, Irak, Somalie en andere Arabische, Afrikaanse landen. Hoofdzakelijk brieven vanuit de overheid/gemeente en ook van privaat organisaties. Toeslagen van de Belastingdienst neem ik ook met de mensen door. Probleem is vaak de communicatie. Tolken zijn vaak niet aanwezig en mensen kunnen hun kennis van de Nederlandse taal niet goed ontwikkelen, omdat er gewoon geen werk voor hen is ( commentaar van Eritresche tolk) Zelfredzaamheid is voor deze groep zeer moeilijk. Inrtegratie zonder werk is moeilijk. Mensen blijven buiten de maatschappij en blijven steken in hun eigen gemeenschap.

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.