Het flexibele vrijwilligersplatform

Behalve formele vrijwilligersraden zijn er ook andere, meer flexibele manieren om een adviesorgaan van vrijwilligers vorm te geven.

Een voorbeeld van een breed, flexibel vrijwillligersplatform is de Vrijwilligersraad Nijmegen. Deze raad wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Het is geen adviesorgaan voor één organisatie, het is een platform dat adviseert over het vrijwilligerswerk in de hele stad. Maar de Vrijwilligersraad Nijmegen heeft wel elementen die ook interessant kunnen zijn voor afzonderlijke organisaties. In het bijzonder voor organisaties die vrijwilligers een flexibel platform willen bieden.

Elke organisatie zou een platform voor vrijwilligers moeten hebben. Dat kan flexibel ingevuld worden, naar wat er op dat moment nodig is.

Ronald Harms, vrijwilliger Hospice Beverwijk

 

Aandachtspunten voor de organisatie

Bepaal als organisatie wat u afspreekt met het vrijwilligersplatform. Bijvoorbeeld over de informatie die het platform krijgt om te kunnen bepalen waarover hij wil adviseren. 

Maak afspraken met het vrijwilligersplatform over de behandeling van de adviezen van de raad. Hoe worden de adviezen van het platform meegenomen in de besluitvorming? Is het mogelijk om voor of na het uitbrengen van een advies overleg te hebben met de bestuurder of iemand anders van het management als het platform dat wenst?

Er moet wel de toezegging zijn dat de adviezen behandeld worden. De leden van een adviesorgaan willen wel resultaat zien van hun inspanningen.

Roy Kraaijenoord, adviseur/algemeen secretaris Stichting Vluchtelingenwerk Nederland 

 

Organiseer de ondersteuning van het platform. Wanneer een vrijwilligersplatform grotendeels is gebaseerd op digitale communicatie, moet de organisatie die digitale communicatie wel kunnen realiseren.

Secretariële ondersteuning bij het opstellen van adviezen is wenselijk. Dat is een investering die de leden van het vrijwilligersplatform én de organisatie tijd en energie bespaart.

Informatie voor vrijwilligers

Een flexibel vrijwilligersplatform heeft geen vaste overlegstructuur. Als deelnemers bepaalt u gezamenlijk over welke onderwerpen het platform zich wil uitspreken. Dat doet u op basis van signalen uit de organisatie: signalen die u opvangt tijdens uw werkzaamheden, in contacten met andere vrijwilligers en via vragen aan het digitale panel. Ook bepaalt u gezamenlijk wanneer het nodig is om bijeen te komen voor overleg.

Een flexibel vrijwilligersplatform vraagt om eigen initiatief van de deelnemers. Omdat er niets vaststaat, is het belangrijk dat de deelnemers zichzelf en elkaar op de hoogte houden van wat er speelt in de organisatie. Ook zal het vrijwilligersplatform regelmatig zelf de directie om informatie moeten vragen, als de leden zich een mening willen vormen over een bepaald onderwerp.

Het is een voordeel als u basis computervaardigheden hebt. Omdat de communicatie met de andere deelnemers en het digitale panel deels via e-mail verloopt, is het belangrijk dat u met de computer overweg kunt of dat leert.

Praktijkvoorbeelden

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.