Vrijwilligers in het teamoverleg

Waar vrijwilligers een grote rol spelen in de uitvoering van het werk, hebben veel organisaties een omslag gemaakt. Vrijwilligers maken nu in veel gevallen deel uit van de teams, samen met de beroepskrachten. Waar dat zo is, nemen de vrijwilligers ook deel aan het teamoverleg.

Het is belangrijk om als organisatie op een goede manier aandacht voor vrijwilligers te organiseren. Waar het om gaat is dat vrijwilligers zich gehoord en gezien weten.

Corry Baarsma, adviseur Baarsma Informele Zorg 

In een teamoverleg worden zaken besproken die direct te maken hebben met de uitvoering. Het gaat vaak om de uitwisseling van informatie maar ook om het maken van afspraken. In de meeste organisaties nemen teams heel wat besluiten over de uitvoering zelf. Daarnaast komen betaalde krachten en vrijwilligers in hun werk dingen tegen die het team overstijgen. Bijvoorbeeld ingewikkelde vraagstukken die uit het werk naar voren komen en die uitvoerenden niet zelf kunnen oplossen. Of iets wat voor de hele organisatie geldt en wat een team niet zomaar zelf kan veranderen. Die zaken worden via het teamoverleg doorgegeven aan de mensen in de organisatie die er wel mee aan de slag kunnen en er een besluit over kunnen nemen. Dat kan een manager zijn, of de directie. Via het teamoverleg kunnen beroepskrachten en vrijwilligers dus ook invloed hebben op het beleid van de organisatie, alleen minder direct.

Aandachtspunten voor de organisatie

Maak duidelijke afspraken over de stem van vrijwilligers in het teamoverleg. Worden besluiten gezamenlijk genomen door de beroepskrachten en de vrijwilligers? Of hebben de vrijwilligers meer een adviserende stem, waarbij de beroepskrachten uiteindelijk de beslissingen nemen voor het team?

Zorg dat de kanalen voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding ook duidelijk zijn. Waar kunnen vrijwilligers terecht met signalen en klachten? Hoe komt hun feedback op het beleid van de organisatie terecht bij diegenen die zich bezighouden met beleidsontwikkeling, en uiteindelijk bij de beslissers? U kunt uw vrijwilligers een overzicht geven van de diverse manieren van vrijwilligersparticipatie binnen de organisatie, met een omschrijving van de functies van de verschillende vormen.

Informatie voor vrijwilligers

Als u als vrijwilliger mee kunt praten in teamoverleg, hebt u directe invloed op de uitvoering van het werk.

Wat er van u wordt verwacht

Als u deel uitmaakt van een team, samen met de beroepskrachten, en de organisatie de vrijwilligers laat meepraten in het teamoverleg, verwacht men dat u in principe aanwezig bij de teamoverleggen.

In het teamoverleg brengt u informatie en ideeën in vanuit uw eigen ervaring: wat u waarneemt tijdens uw werkzaamheden. In een zorgorganisatie kan over een cliënt gaan of over een locatie. Bij een organisatie voor natuurbeheer kan dat gaan over het onderhoud van een bepaald gebied.

Wat kunt u er zelf aan hebben?

  • Directe invloed op het werk dat u doet.
  • Persoonlijke ontwikkeling.

 

Praktijkvoorbeelden

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.