De voordelen

De samenleving verandert en vrijwilligerswerk verandert ook. Er wordt meer van vrijwilligers gevraagd en er zijn meer vrijwilligers nodig. Denk bijvoorbeeld aan de nadruk op de participatiemaatschappij. En er komen andere vrijwilligers: vrijwilligers die andere dingen willen doen en die anders willen werken. Er is natuurlijk nog steeds een grote groep mensen die vaste taken wil uitvoeren op vaste tijden. Bijvoorbeeld wekelijks koffie schenken in de huiskamer van een verzorgingshuis. Of een zaterdag in de maand onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in een natuurgebied. Maar er is ook een groeiende groep die zich op een andere manier vrijwillig wil inzetten. Bijvoorbeeld voor kortdurende projecten. Of die taken wil uitvoeren waarvoor een bepaalde training vereist is. Bijvoorbeeld gezinscoaching, of begeleiding van cliënten bij hun administratie. 

Verhoudingen veranderen

Bij een groot aantal organisaties is duidelijk minder geld beschikbaar dan voorheen. Voor sommige organisaties komt daarbij dat het werk drastisch verandert, doordat we als samenleving andere keuzes maken. Het gevolg daarvan is dat organisaties meer werk aan vrijwilligers over moeten laten. Dit alles maakt dat de verhoudingen veranderen. Tussen organisaties en burgers maar ook binnen organisaties, tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 

Wat vrijwillige inzet betekent voor organisaties  Organisaties die met vrijwilligers werken, zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van vrijwillige inzet. In veel organisaties vullen vrijwilligers het werk van beroepskrachten aan. De inzet van vrijwilligers betekent dat zij meer kwaliteit kunnen leveren. Andere organisaties zouden hun kerntaken helemaal niet kunnen uitvoeren zonder vrijwilligers. Voor die organisaties vormen de vrijwilligers het hart. 

Ook getalsmatig varieert de verhouding betaalde krachten - vrijwilligers sterk. Zo zijn er organisaties met 10 betaalde krachten en 150 vrijwilligers en organisaties met 8000 betaalde krachten en 2000 vrijwilligers, en allerlei andere verhoudingen. Hoe groot of hoe klein ook, voor elke organisatie is het belangrijk om steeds voldoende vrijwilligers te werven en hen betrokken te houden. Veel organisatie spreken in hun vrijwilligersbeleid dan ook van “binden en boeien.”

Betrokkenheid van vrijwilligers 

Er zijn wel verschillen in de betrokkenheid van vrijwilligers. Alle mensen die zich vrijwillig inzetten, voelen zich betrokken, zeker bij de doelstellingen en bij de klanten van de organisatie. Maar dat betekent niet automatisch dat zij zich allemaal even betrokken voelen bij de organisatie. Laat staan dat zij mee willen praten en denken over de organisatie. Veel vrijwilligers hebben daar simpelweg geen behoefte aan. Toch is er een groeiende groep die wel wil meepraten en meedenken. Aan de andere kant ontdekken organisaties steeds meer dat zij de inbreng nodig hebben van hun verschillende belanghebbenden om hun doelen te realiseren.

Het overleg met vrijwilligers heeft grote waarde voor de organisatie. De groep vrijwilligers is meer gemêleerd dan de betaalde krachten. Die diversiteit is wat het interessant maakt. Overleg met vrijwilligers erbij geeft meer verschillende zienswijzen vanuit de maatschappij.

Roland van der Heijden, directeur Animo (onderdeel van Lumens Groep)

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.