Medezeggenschap en participatie in beweging

In Nederland zijn we al heel lang bekend met medezeggenschap van werknemers. De meeste organisaties met meer dan 50 werknemers hebben een ondernemingsraad (OR). In veel organisaties wordt tegenwoordig ook gezocht naar andere manieren van participatie in de besluitvorming. Dat heeft vooral te maken met veranderde omstandigheden. Organisaties zijn veranderd, bijvoorbeeld als we kijken naar de verhoudingen tussen het management en de werknemers. Werknemers zijn mondiger geworden en organisaties platter. Bovendien zijn in de meeste bedrijfstakken de arbeidsomstandigheden inmiddels goed geregeld. 

Wat voor bedrijven en organisaties zonder vrijwilligers werkt, is lang niet altijd toe te passen op organisaties die met vrijwilligers werken. Laat staan op organisaties die volledig of vrijwel volledig op vrijwillige inzet draaien. Toch zijn de algemene ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en participatie in de besluitvorming ook relevant voor medezeggenschap en participatie van vrijwilligers. De dialoog met de vrijwilligers is ook een onderdeel van de zelfevaluatie en het NOV-keurmerk Goed Geregeld.

Functioneel voor de organisatie  

Medezeggenschap en participatie in besluitvormingsprocessen worden vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie. De organisatie heeft er wat aan. We zien op dit moment een beweging naar meer flexibele vormen van participeren in besluitvormingsprocessen binnen organisaties. Meepraten en meedenken vanuit alle lagen van de organisatie is onderdeel van de beweging naar een bredere stakeholdersdialoog. Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers past in deze beweging. Zeker nu de verhoudingen tussen betaalde krachten en vrijwilligers in organisaties aan het veranderen zijn.

Een minimale voorwaarde om van medezeggenschap of participatie te kunnen spreken is een zekere mogelijkheid […] om invloed uit te kunnen oefenen.

Rienk Goodijk en Arndt Sorge, auteurs van Maatwerk in overleg