Voordelen voor de organisatie

Betrokkenheid versterken

Een zekere mate van invloed op het eigen werk en op de werkomstandigheden is belangrijk voor iedereen. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich daardoor gemotiveerd en met plezier blijven inzetten. Dat geldt ook voor mensen die zich vrijwillig inzetten. Als vrijwilligers invloed hebben op de organisatie en op de positie van vrijwilligers daarin, vergroot dit hun betrokkenheid.

Niet alle vrijwilligers hebben evenveel behoefte om zelf invloed uit te oefenen. Ook al voelen zij zich er zelf niet toe geroepen, veel vrijwilligers vinden het prettig dat er wel door vrijwilligers wordt meegedacht. Bijvoorbeeld over het vrijwilligersbeleid.

Publieke verantwoording en imago

Iedere non-profit organisatie houdt zich bezig met publieke verantwoording. Wanneer een organisatie werkt met gemeenschapsgeld of geld van donateurs, moet de organisatie goed uit kunnen leggen hoe zij dat geld inzet om de doelen te bereiken en de klanten te helpen. De dialoog met vrijwilligers kan gezien worden als een onderdeel van publieke verantwoording. Bovendien zijn vrijwilligers pleitbezorgers van de organisatie. We spreken ook wel van ambassadeurs. Zij vertellen anderen over de organisatie waarvoor zij vrijwilligerswerk doen. Daardoor zijn zij medebepalend voor het imago van de organisatie.

Wij zouden als vrijwilligersraad graag een training Marketing krijgen. We willen nog beter over het voetlicht kunnen brengen wat een mooi werk de organisatie doet en wat de belangrijke rol van vrijwilligers daarin is.

Peter Nieuwendijk, voorzitter vrijwilligersraad Meander/Omnium

 

Ontwikkeling van de organisatie 

Vrijwilligers laten meepraten en meedenken kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Vrijwilligers komen uit alle hoeken van de samenleving. Zij hebben aanvullende kennis op allerlei gebieden en kijken vanuit een ander perspectief naar de organisatie en het werk. Het meewegen van kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven verbetert de kwaliteit van de besluitvorming. De inbreng van vrijwilligers kan de organisatie versterken, inhoudelijk en procesmatig.