Voordelen voor vrijwilligers

Invloed op het beleid

Door mee te praten en mee te denken, kunt u als vrijwilliger invloed hebben op het beleid van de organisatie, of op de uitvoering van het werk. Voor veel mensen draagt het bij aan hun werkplezier, als zij hun werk - in ieder geval een beetje - kunnen beïnvloeden. Ook als u zelf niet de behoefte hebt om mee te denken, kan het voor u wel belangrijk zijn dat vrijwilligers invloed hebben op het beleid. Bijvoorbeeld als het gaat over de positie van vrijwilligers in de organisatie en over de werkomstandigheden van vrijwilligers. Wanneer vrijwilligers hier over kunnen meepraten en meedenken, betekent dat dat de belangen van de vrijwilligers behartigd worden.

Persoonlijke ontwikkeling

Deelnemen aan vormen van medezeggenschap en participatie kan bijdragen aan uw persoonlijke ontwikkeling. U komt meer te weten over de organisatie en de omgeving waarin de organisatie het werk uitvoert. Door deelname aan diverse overlegvormen kunt u bijvoorbeeld uw communicatieve vaardigheden versterken. Of het kan betekenen dat u ook een andere deskundigheid kunt inzetten voor de organisatie dan in uw gewone vrijwilligerswerk. Daardoor kan het doen van vrijwilligerswerk voor deze organisatie voor u nog interessanter worden.