Een vorm kiezen

Besluitvorming gebeurt in iedere organisatie voortdurend en op verschillende niveaus. Van alledaagse besluiten op het niveau van de individuele uitvoerder tot veelomvattende besluiten op directieniveau. De organisatie kan inbreng van belanghebbenden op alle niveaus organiseren. Een medezeggenschapsraad is misschien wel de bekendste, maar zeker niet de enige manier om dat te doen.

Als er maar een platform is waar je je ei kwijt kunt.

Jeanette van Oostendorp, vrijwilligersraad Opella

Er zijn veel verschillende vormen van medezeggenschap en participatie mogelijk. Om te beginnen is er een verschil tussen formele, wat minder formele en informele vormen. Binnen deze drie categorieën zijn ook weer meerdere manieren van meepraten en meedenken door vrijwilligers mogelijk. We bespreken van elke categorie drie vormen aan de hand van een of meer concrete voorbeelden.

Passende vormen van medezeggenschap en participatie

Welke vorm het beste past bij uw organisatie, hangt af van verschillende factoren: de kenmerken van de organisatie, eigenschappen van de vrijwilligers, de gewenste mate van meedoen door vrijwilligers en de onderwerpen waarbij de organisatie inbreng van vrijwilligers wil. En tenslotte is een belangrijke vraag wat de organisatie wil bereiken met de inspraak van vrijwilligers. Bij dit laatste gaat het om de functies en de meerwaarde van medezeggenschap en participatie.

Voor veel organisaties zijn meerdere vormen geschikt. Binnen een organisatie kunnen ook meerdere vormen ingezet worden, die elkaar dan goed aanvullen. In alle gevallen betekent het organiseren van medezeggenschap en participatie van vrijwilligers voor de organisatie een investering. Dat blijkt ook uit de voorbeelden die we beschrijven. In het algemeen zien we dat voor het organiseren van vormen die voor de vrijwilligers laagdrempelig zijn, de organisatie wat meer moeite moet doen. Maar de organisaties waarvan we voorbeelden geven, hebben de ervaring dat die investering de moeite waard is.

Bijdragen van bezoekers

welke concrete vormen zijn er dan naast de medezeggenschapsraad?

27 mei 2019 ▪ Marielle Vogelzang ▪ SWW

wij zoeken de verschillende vormen waar naar verwezen wordt, maar we vinden als enige vorm de medezeggenschapsraad. Welke concrete vormen zijn er nog meer te benoemen?

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 64 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.